CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی سودمندی کاربرد چارچوب کوزو در حسابرسی بخش عمومی ایران با استفاده از روش معادلات ساختاری

عنوان مقاله: بررسی سودمندی کاربرد چارچوب کوزو در حسابرسی بخش عمومی ایران با استفاده از روش معادلات ساختاری
شناسه (COI) مقاله: MAVC03_114
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی رمضانی - گروه حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران ، )نویسنده مسئول مکاتبات(
جلیل جراحی فریز - گروه ریاضی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
مسعود غریب - دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

خلاصه مقاله:
ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی، امروزه به خوبی احساس میشود؛ زیرا سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا شود، باعث دقت عمل و کارایی سیستمهای اطلاعاتی می شود و کیفیت گزارشگری بخش عمومی را بهبود می بخشد و مطابقت آن با قوانین موضوعه را سبب می شود. از اینرو طراحی و اجرای مطلوب کنترل های داخلی در بخش عمومی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از مهمترین انتظارات مردم از مدیران بخش عمومی، استفاده صحیح و منصفانه از منابع عمومی میباشد. از آنجایی که منابع بخش عمومی در برگیرنده وجوه عمومی بوده لذا استفاده از آنها در جهت منافع عموم، دقت و مراقبت ویژهای را طلب می کند. از طرف دیگر با توجه به تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی، بکارگیری این استاندارد ها، تنها در صورتی امکان پذیر است که زمینه ها و بستر لازم برای اجرای این نظام فراهم باشد. از طرف دیگر، به منظور حصول اطمینان از مصرف بهینه بودجه کشور، انجام حسابرسی مالی و عملیاتی امری ضروری می باشد. یکی از الزامات فرآیند حسابرسی مالی و بالاخص حسابرسی عملیاتی، ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی بخش عمومی است. لذا ضروریست که مراجع نظارتی درون و برون سازمانی )ذیحسابان، دیوان محاسبات و غیره( اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی را با توجه به دستاوردها و دستورالعمل های جدید، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. یکی از دستاورد ها و الگو های جدید در ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی، رویکرد موسوم به چارچوب یکپارچه کوزو 1 می باشد. محقق با ارسال پرسشنامه به حسابرسان دیوان محاسبات و ذیحسابان دستگاه های اجرایی در سطح کشور، به دنبال بررسی سودمندی کاربرد چارچوب کوزو در حسابرسی بخش عمومی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی میزان تاثیر هر یک از اصول چارچوب مذکور بر اجزای آن پرداخته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد که مراجع نظارتی می توانند با اعمال تغییراتی در چارچوب یکپارچه کوزو، از آن در ارزیابی خود از سیستم کنترل های داخلی بخش عمومی ایران استفاده نمایند.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_114.html