CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله خرید سازمانی مقصر و کسب سود دهی به کمک جهت گیری زنجیر تأمین

عنوان مقاله: خرید سازمانی مقصر و کسب سود دهی به کمک جهت گیری زنجیر تأمین
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_057
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه مهربانی - استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فرشید حسن زاده فراش بند - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازرگانی داخلی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:
ارتباط از راه زنجیره تامین با یکدیگر از طریق نفت فرایند خرید صورت می پذیرد، لذا همین نقش حیاتی ایفا می کند. از آنجا که خرید، وجوه زیادی از منابع سازمان را به خود اختصاص می دهند بنابراین این تصمیمات نیازمند دقت و اطلاعات بیشتری می باشد. جهت تداوم ارتباط اعضای زنجیره تأمین با یکدیگر و بالا بردن کارآیی زنجیر و نیز هوادار صحیح اطلاعات مورد نیاز یک زنجیره تأمین نیازمند وجود جهت گیری این گونه ارتباطات می باشد که موجب جریان سریع اطلاعات و ارتباطات در میان فضا و در نهایت حمید مؤثر می باشند که به سوددهی شرکت منجر می شود، بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط جهت گیری زنجیره تأمین با اثربخشی خرید سازمانی که منجر به دستیابی به سود می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت های تولیدی تأمین کننده کالا و تجهیزات شرکت های پتروشیمی هستند. روش تحقیق به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی ، مقطعی است و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته است. مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل شامل جهت گیری زنجیره تأمین، اثربخشی خرید سازمانی و سوددهی شرکت می باشند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های مدل سازی مسیری PLS به من بره ارتباط بین متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که زنجیره تأمین بر متغیر اثربخشی خرید سازمانی اثرگذار است که نتایج حاکی از تأثیر گذاری معنادار بوده است و در نهایت تأثیر اثربخشی خرید سازمانی فرسودگی شرکت معنادار بوده و مورد تأیید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:
جهت گیری زنجیره تأمین، اثربخشی خرید سازمانی و سوددهی شرکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_057.html