CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر خوشه های صنعتی بر مدیریت دانش

عنوان مقاله: بررسی تأثیر خوشه های صنعتی بر مدیریت دانش
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_078
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

اردوان اخشمه - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
صغری قبادی - استادیار گروه مدیریت واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

خلاصه مقاله:
این پژوهش به بررسی اثرات منابع و روابط شرکت های خوشه صنعتی، در دستیابی به خلق دانش و انتشار و ذخیره سازی دانش در حوزه مدیریت دانش شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می پردازد. در این پژوهش این مفاهیم را در بین مدیران، رؤسا و کارمندان ارشد تعداد سد 36 نفر از شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به صورت خوشه صنعتی با هم مشغول به فعالیت هستند مورد بررسی قرار داده ایم. به همین منظور با مطالعه پژوهش های گذشته و از درون مبانی نظری بررسی تحقیق مطرح شد که جهت بررسی و اخذ نتیجه در مسیر پژوهش از آزمون های تی تک نمونه این کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تجزیه و تحلیل رگرسیون و آلفای کرونباخ برای پایایی پرسش نامه استفاده شد که در نتیجه فرضیه تحقیق در سطح خطای پنج در صد تأیید شد. یافته های این مطالعه برای تحقیق بیشتر و تفکر استراتژیک در مورد شرکت های بزرگ ارزشمند است.

کلمات کلیدی:
دستیابی به خلق دانش، انتشار و ذخیره سازی دانش، خوشه های صنعتی، رگرسیون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_078.html