CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اعتبار بخشی محتوا و مواد آموزشی دوره پیش دبستانی در منطقه هشت آموزش وپرورش شهر تهران

عنوان مقاله: اعتبار بخشی محتوا و مواد آموزشی دوره پیش دبستانی در منطقه هشت آموزش وپرورش شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_139
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ندا فدایی - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
اکرم حجتی - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
راضیه شبانی - دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد زمین واحد تهران مرکز
سید محمد ظاهر ابراهیمی - گروه مدیریت بیمه، پژوهشگر تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

خلاصه مقاله:
هدف اصلی پژوهش حاضر، هدف از انجام این پژوهش اعتبار بخشی محتوا و مواد آموزشی دوره پیش دبستانی در منطقه هشت آموزش وپرورش شهر تهران بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - کاربردی است که به روش زمینه یابی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش منطقه هشت تهران بود (100 نفر) که با توجه به محدود بودن جامعه آماری پژوهش، با استفاده از روش سرشماری کل جامعه آماری به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ 0/91 مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک گروهی استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین میانگین تجربی مواد و محتوای دوره پیش دبستان نسبت به میانگین نظری تفاوت معنی داری بر حسب اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، مواد آموزشی، فضا و موقعیت آموزشی، روش های آموزشی، ارزشیابی آموزشی و زمان آموزشی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
اعتبار بخشی محتوا، اعتبار بخشی مواد آموزشی، پیش دبستانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_139.html