CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_212
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید محسن فهندژ سعدی - کارشناسی ارشد حسابداری، بانک ملت
وحید پورمحمد - کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش، بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره (متغیر مستقل) بر عملکرد بانک ها (متغیر وابسته)، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از میان جامعه آماری 15 با یک در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 1390/07/01 تا 1393/06/31 به عنوان نمونه آماری انتخاب کردید و داده های آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به هدف پژوهش سه فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغیره است . داده ها پس از استخراج از سایت کدال و بورس اوراق بهادار با استفاده از نرم افزار Excel آماده و فرایند تجزیه و تحلیل از طریق نرم افزار Eviews سر گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که، بین مدیران غیر موظف، مدیران موظف و عملکرد بانک که از شاخص ROA استفاده شد و، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در نهایت هر سه فرضیه مطرح شده با احتمال بیش از 95% پذیرفته شدند.

کلمات کلیدی:
مدیران غیر موظف، مدیران موظف، اندازه هیئت منصفه، عملکرد بانک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_212.html