CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش مؤلفه های تجربه برند در توسعه صادرات

عنوان مقاله: نقش مؤلفه های تجربه برند در توسعه صادرات
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_294
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب هوشنگی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
صبا کمالی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اشکان عربی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر در نظر دارد که در ابتدا به شناسایی متغیرهای بحرانی تأثیرگذار بر تجربه برند بپردازد و در نهایت تأثیر این متغیرها را بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از نوع اکتشافی و از لحاظ شیوه انجام کار توصیفی - پیمایشی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. که ضریب آلفای کرونباخ پرسش نامه مؤلفه های تجربه برند 0/79 و توسعه صادرات 0/71 می باشد. جامعه آماری در این پژوهش تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرکت های کوچک و متوسط (شاغل در استان تهران) بودند که از بین آن ها 250 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل کامل اکتشافی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. مرد انجام آزمون تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت شش عامل: وفاداری برند، مشخصه های فیزیکی، فاکتورهای قیمتی، مشخصه های عملکردی، روابط برند و موقعیت برند از عوامل تأثیرگذار بر تجربه برند شناسایی شده اند. با انجام آزمون رگرسیون چندگانه مشخص شد که عوامل فاکتورهای قیمتی، مشخص عملکردی و روابط برند بیشترین تأثیر را بر توسعه صادرات دارند.

کلمات کلیدی:
تجربه برند، توسعه صادرات، شرکت های کوچک و متوسط، تحلیل عاملی اکتشافی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_294.html