CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ادراک سرمایه گذاران از کیفیت سود

عنوان مقاله: بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ادراک سرمایه گذاران از کیفیت سود
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_295
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرانک حریری مقدم - پی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه آزاد زنجان
علی منصوری - استادیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، گروه حسابداری

خلاصه مقاله:
در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار مؤثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش ادراک سرمایه گذار از کیفیت سود می شود. هدف مقاله حاضر این است که آیا مکانیسم های حاکمیت شرکتی در بهبود ادراک سرمایه گذاران از کیفیت سود مؤثر است؟ در این مقاله دو مکانیسم حاکمیت شرکتی یعنی هیئت مدیره و کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار هستند، اما به دلیل اینکه اکثر سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران کم تجربه و غیره مجرد هستند و دانش کافی در زمینه حسابداری را ندارند، لذا از دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی به عنوان نماینده این اشخاص استفاده می شود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها نیمه آزمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مقاله مرجع، چه روایی و پایایی آن مورد تأیید بوده است استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است که در صورت نرمال بودن متغیرها از آزمون تی استیودنت و در صورت نرمال نبودن متغیرها از آزمون یومن ویتنی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آنست که بیعت مدیر قوی و کمیته حسابرسی روی کیفیت حاکمیت شرکت را افزایش می دهد که این امر موجب افزایش ادراک سرمایه گذار از کیفیت سود شرکت می شود.

کلمات کلیدی:
حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، کیفیت سود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_295.html