CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_324
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب محمدی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
اکرم حجتی - دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بود بدین منظور از جامعه آماری مذکور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 88 نفر انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسش نامه ها در بود هوش هیجانی براساس نظرات مایر ، سالوی و کارسو ، در برد رضایت شغلی براساس نظریه رابینز و در بعد تعهد سازمانی براساس نظرات مایر و آلن داده ها جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از هم بستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره استفاده شد. یافته های نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار آماری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که کلیه ابعاد دارای تأثیر مستقیم و مثبت که در دو هوش هیجانی با ضریب تعیین ( 0.699) و در بود رضایت شغلی با ضریب تعیین ( 0.862) با اطمینان 99% می باشند. همچنین بیشترین تأثیر مربوط به بود رضایت از ارتقا و رضایت از همکاران از ابعاد رضایت شغلی می باشد.

کلمات کلیدی:
بوش هیجانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_324.html