CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و شیوه های مدیریت زنجیر امین SCM و مرد شرکت (مورد مطالعه: تأمین کنندگان قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )

عنوان مقاله: بررسی تأثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و شیوه های مدیریت زنجیر امین SCM و مرد شرکت (مورد مطالعه: تأمین کنندگان قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب )
شناسه (COI) مقاله: MOCONF03_376
منتشر شده در سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا پور ناصری - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش داخلی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
موسی مجتبایی - استادیار مدیریت دولتی دانشکده علوم انسانی رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامعه شوشتر

خلاصه مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و شیوه های مدیریت زنجیره تأمین SCM در عملکرد شرکت های تأمین کننده قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به مرحله اجرا درآمده است. تهدید پیش رو از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش اجرا توصیفی و از نظر ماهیت، علی می باشد. متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی بود که شامل متغیرهای مستقل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی و شیوه های مدیریت زنجیره تأمین، متغیر میانجی مزیت رقابتی و متغیر وابسته عملکرد شرکت می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل شرکت های تأمین کننده قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشند که در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران شرکت کرده بودند. از میان این شرکت ها، 110 شرکت به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز برای تحقیق از طریق پرسش نامه گردآوری شده اند و توسط نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد و مزیت رقابتی و نیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد تأمین کنندگان قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تحصیل مثبت و معنی داری دارد. اما تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر مزیت رقابتی تأیید نگردید.

کلمات کلیدی:
سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، شیوه های مدیریت زنجیره تأمین، عملکرد، مزیت رقابتی، شرکت های تأمین کننده قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_376.html