CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی موردی مطالعه: اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره)

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی موردی مطالعه: اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره)
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_020
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

یحیی عاشوری نژاد -

خلاصه مقاله:
با وجود مطالعات فراوان در حوزه هوش هیجانی و رضایت شغلی تا کنون برسی تاثیر هوش هیجانی بررضایت شغلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که نیروی انسانی رکن اصلی سازمان است و اینگروه از نیروی انسانی، عهدهدار مسئولیتهای خطیر و حساساند و ازاین رو به طور قطع در شرایط روحی، روانی خاصی قرار دارند، عوامل مختلف و متفاوتی نیز بر سطح نیازها، انگیزهها و گرایش های انسانی تأثیرمیگذارند، درنتیجه اعمال مثبت یا منفی در کارکنان ایجاد میکنند. مهارت مدیریت هیجانات فرد را قادر میسازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص داده ، نحوه تأثیر آنها را بر رفتار بداند و بتواند واکنشمناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد. امروزه افراد را به میزانی که قادر باشند از هیجانات به نفع خود و روابطشان استفاده کنند دارای هوش هیجانی می دانند. در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی را مورد بررسی قرار دهیم. که برای این منظور از پژوهش لی و چی یانگ 2012 الگوبرداری نمودیم. جامعه آماری شامل کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی)ره(میباشد که 3000 نفر می باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه 341 تعیین شد. با استفاده از نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پژوهش پرداختیم، نتایج حاکی از آن بود که هوش هیجانی بر رضایتشغلی و کار احساسی تاثیر مثبتی دارد، همچنین بر فرسودگی شغلی تاثیر منفی دارد. کار احساسی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی دارد، و نیز اینکه فرسودگی شغل نیز تاثیر منفی بر رضایت شغلی دارد.

کلمات کلیدی:
رضایت شغلی ، هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، کار احساسی، اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی(ره)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_020.html