CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت ترافیکی شهر چالوس از دیدگاه شهروندان

عنوان مقاله: بررسی وضعیت ترافیکی شهر چالوس از دیدگاه شهروندان
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_023
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه سنائی - عضو هئیت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جابر پارسایی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

خلاصه مقاله:
رشد و توسعه شهرنشینی پدیدهای جهانی است که کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. گسترش بیرویه شهرها و افزایش جمعیت در دهههای اخیر، ازدیاد سفرهای درونشهری و برونشهری و به تبع آن افزایشتردد خودروها را در پی داشته است. شهر چالوس از شهرهای غربی استان مازندران که با واقع شدن بین دریا و جنگل همواره از آن به عنوان شهری توریستی و گردشگری یاد شده است. این شهر، از لحاظ حملو نقل دارای موقعیتی ویژه و مختص به خودش است. که باعث افزایش تصاعدی حجم ترافیک در این شهر شده است و بی شک این فشار بالای ترافیکی به طور مستقیم در مردم بومی منطقه اثرگذار است. لذا در اینتحقیق سعی گردیده است که وضعیت ترافیک شهر چالوس از دیدگاه شهروندان سنجیده و به بحث گذاشته شود. روش گرداوری اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه و بازدید میدانی می باشد و با مشخص کردناطلاعات توصیفی در ارتباط با توزیع فراوانی پاسخگویان و پارامترهای آماری شامل میانگین، انحراف معیار و .... و همچنین فراوانی طیف ها در ارتباط با هر سوال به صورت نمودار مشخص گردید. از آزمون دوجمله ای ) Binomial Test (که زیر مجموعه ای از آزمون های ناپارامتریک می باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آزمون فرضیات استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پاسخگویان با درصد بالا تایید کردن شهر چالوس به لحاظ ترافیکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و امادگی خود را جهت کمک به حل معضل ترافیک اعلام نموده اند که برنامه ریزان شهری می توانن از این پتانسیل جهت کاستن از بار ترافیکی و مدیریت کارامدتر در این زمینه استفاده نمایند.

کلمات کلیدی:
ترافیک شهری، شهرداری، حمل و نقل، توریست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_023.html