CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و شناسایی عوامل موثر در توسعه موفقت آمیز محصول در کسب وکارهای جدید در استان خوزستان

عنوان مقاله: بررسی و شناسایی عوامل موثر در توسعه موفقت آمیز محصول در کسب وکارهای جدید در استان خوزستان
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_075
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نرگس سروستان - دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار، مدرس دانشگاه علمی کاربردی
حسین عزیزی نژاد - دکتری مدیریت استراتژیک، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی دهلران و دانشگاه علمی کاربردی شوشتر
فرخ قدیم نژاد - کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی، مسئول اداره توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

خلاصه مقاله:
امروزه در بسیاری از صنایع، توسعه موفقیت آمیز محصول به عنوان عامل و مشخصه اصلی مزیت رقابتی در کسب و کار ها شناخته می شود. از طرفی شناسایی عوامل موثر در توسعه موفقت آمیز محصول در دستیافتن به این موفقیت اهمیت زیادی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامال ماوثر در توسعه موفقت آمیز محصول در کسب و کارهای نوین در استان خوزستان انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت های کوچک و کسب و کارهای جدید و همچنین خبرگاان و صااحب نظران توسعه محصول جدید در استانخوزستان بود که برای تعیین حجم نمونه 021 نفر محاسبه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مولفه های موثر بر موفقیت توسعهمحصول جدید که کلیه سئوالات و گویه های مرتبط در طول یک طیف 5 قسمتی از نوع لیکرت ارزش گذاری شده اند و شامل چهار بخش عامل مدیریتی، عامل بازاریابی، عامل تکنولوژیکی و عامل تجاری سازیمحصول بود، استفاده شد. برای سنجش روایی طرح پرسش های مطرح شده، پرسشنامه در اختیار چند نفر از اساتید گذاشته شدند و با جمع بندی نظرات آنان سؤالات انتخاب شده، ویرایش گردیده و قابلیت اجرا راکسب نمودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر پرسشنامه ها در بین 25 نفر از آزماودنی ها اجرا کسب نمودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر پرسشنامه ها در بین 25 نفر از آزمودنی هاا اجرا گردید و پایایی پرسشنامه0/77 درصد ازطریق تکنیک الفای کرونباخ بدست آمد نتایج تحلیل داده ها نشان داد که هر چهار عامل مدیریتی، بازاریابی،تکنولوژیکی و تجاری سازی محصول در توسعه موفقت آمیز محصول در کسب و کارهای نوین موثر است. از بین شاخص های این پژوهش فهم بازار و شناخت پویایی آن، معرفی به موقع محصول به بازار هدف، وجودمهارت های لازم برای توسعه محصول، حمایت مدیریت ارشد و وجود ارتباطات داخلی گسترده در سازمان بیشتر از همه در توسعه موفقت آمیز محصول در کسب و کارهای نوین تاثیرگذار است

کلمات کلیدی:
توسعه موفقیت آمیز، محصول، کسب و کارهای جدید، استان خوزستان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_075.html