CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله انتخاب پروژه های ساخت بر اساس رویکرد ارزیابی ریسک با استفاده از روش فازیVIKOR یکپارچه

عنوان مقاله: انتخاب پروژه های ساخت بر اساس رویکرد ارزیابی ریسک با استفاده از روش فازیVIKOR یکپارچه
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_100
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین بهرامی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
علیرضا اسلامبولچی - عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد واحد همدان
وحید خاشعی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

خلاصه مقاله:
پروژه های ساخت در محیط پیچیده دینامیکی شروع می شوند و به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین پارامترهای پروژه و محیط ناشناخته بیرونی با عدم قطعیت و ریسکهای زیادی مواجه می باشند. از آنجاییکه مسألهارزیابی و اولویتبندی پروژه های ساخت مساله مشکلی بوده، بنابراین ساختار شبکه ای رویکرد مناسبی برای تشریح سیستم های پیچیده است. منطق فازی برای بیان ابهام و عدم قطعیت است، فرموله کردن نظرخبرگان در قالب عدد فازی رویکرد مناسبی می باشد. به عبارتی ارزیابی و اولویتبندی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک در دنیای واقعی مسألهای پیچیده با مشخصه های کیفی زیاد و مبهم می باشد. دراین مطالعه از روش ویکور فازی برای ارزیابی و اولویت بندی پروژه های ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک استفاده می شود. با لحاظ نمودن روابط داخلی بین عوامل اصلی و زیر عوامل ریسک در تحلیل شبکه ای فازی، وزن عوامل اصلی و زیرعامل های ریسک تعیین می گردند. سپس این وزن ها در روش ویکور فازی اعمال شده و در نهایت از ویکور فازی برای اولویت بندی پروژه های ساخت استفاده می شود. از روش ترکیبی پیشنهادی برای اولویت بندی پنج دسته پروژه ساخت بر اساس فاکتورهای ریسک استفاده می شود

کلمات کلیدی:
عوامل ریسک، پروژه ساخت، فاکتورهای ریسک، ویکور فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_100.html