CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مهندسی ابعاد مدلهای ذهنی وتسهیم دانش در یک مجتمع صنعتی ترانسفو با تکنیک توازن سنجی تارعنکبوتی

عنوان مقاله: مهندسی ابعاد مدلهای ذهنی وتسهیم دانش در یک مجتمع صنعتی ترانسفو با تکنیک توازن سنجی تارعنکبوتی
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_159
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

پگاه آزما - گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، زنجان، ایران
مصطفی جعفری - استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران

خلاصه مقاله:
دنیای امروز، دنیای تحولات و تغییرات شگرف در فناوری است که ساختار فکر آن آکنده از عمق بخشیدن و استفاده از دانش و توجه به تسهیم آن و استفاده از نیروی انسانی دانش گرا به جای نیروی انسانی عملکردی است. از این رو مدیریت هر سازمانی بر آن است تا ازدانش و تسهیم آن به عنوان ابزاری برای حفظ موقعیت و تصحیح وبهبود نقشه های فکری کارکنان خود استفاده کند چرا که تسهیم دانش یکی از عوامل مهم اثر گذار بر نقشه فکری است. و از طرفی براساس مکتب شناختی مدیریت استراتژیک ، نقشه ذهنی مدیران و کارمندان در بقا و توسعه شرکت های شان بسیار موثراست. تعداد نقشه های ذهنی که مدیران و کارکنان یک شرکت از وضعیت ها و مقوله ها دارند )کمیت( و نیز کیفیت )دقت و درستی(نقشه های ذهنی می تواند در موفقیت شرکت ها عامل تعیین کننده باشند چرا که تغییر رویکرد فکری مدیران و وجود تفکری راهبردی در مدل های فکری آنان نقش مؤثری در مدیریت عصر ناپایدار کنونی و جریانهای در حال تغییر حاکم بر ذهن تصمیم گیران دارد)جعفری و قوچانی، 1831 (. این تحقیق در پی تبیین ابعاد این اثرگذاری است و برای این منظور از تکنیک توازن سنجی تارعنکبوتیبهره جسته ایم. این تحقیق براساس هدف توصیفی تبیینی ، براساس نتیجه کاربردی ، براساس زمان مقطعی، براساس روش انجام پیمایشی است. –اعضای جامعه هدف ،مدیران و کارکنان یک مجتمع بزرگ صنعتی در شمال غرب ایران است. روش نمونه گیری طبقهای تصادفی است وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 781 نفر محاسبه شد. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته دارای 83 سئوال گردآوری شد. بر اساس یافته های این پژوهش تسهیم دانش بر نقشه فکری استراتژیک مدیران و کارکنان در شرکت ایران ترانسفو تأثیر مستقیم معنادارو مثبتی دارد. بطور کلی نتایج این تحقیقات نشان میدهد که پرداختن به عواملی که شرایط تسهیم و اشتراک دانش در سازمان را بوجودآورد، تأثیر بسیاری بالایی در ایجاد نقشه فکری مناسب در مدیران و کارکنان سازمان در ابعاد مختلف داشته است. تعهد مدیریت به تسهیم دانش، وجود تکنولوژی مناسب برای تسهیم دانش، اعتماد؛ اندازه سازمان، فضای تعامل اجتماعی، ساختار پاداش و تفاوت در موقعیت ارتباط می تواند در توسعه تسهیم دانش در مجتمع صنعتی موثر افتد

کلمات کلیدی:
نقشه فکری،تسهیم دانش، تکنیک توازن سنجی تارعنکبوتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_159.html