CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر شاخص های فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات مربیان ورزشی شهرستان دورود

عنوان مقاله: بررسی تاثیر شاخص های فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات مربیان ورزشی شهرستان دورود
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_210
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد یاری زاده - مدرس دانشگاه علمی و کاربردی دورود
علی بهلولی - مدرس دانشگاه فنی وحرفه ای آموزشکده فنی دورود
احسان امینی - دانشجوی کارشناسی دانشگاه علمی و کاربردی دورود
محمد خورشیدی - مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

خلاصه مقاله:
موضوع و هدف : به منظور بررسی تاثیر شاخص های فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات مربیان ورزشی شهرستان دورود .دو نفر از مربیان با تجربه همراه ورزشکارانشان در شهرستان دورود به عنوان نمونه انتخاب برای مقایسه.روش : به این منظور برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی )تحلیل عامل تاییدی t مستقل( استفاده شد.و جامعه بین آماری آن شامل دو مربی با تجربه در شهرستان دورود و رزشکارانشا ن می باشند . مقیاس اندازه گیری پرسش نامه سرکوال و تحلیل دادهتوسط نرم افزار spss نسخه 91 انجام شد یافته هاونتایج : و در جدول 2و 3 هم که میانگین بین ادراک ها و انتظار ها بدست آمد و بیشترین و کم ترین شکاف وبیشترین کیفیت مربوط به سوالات16و18و19 (ورزشکاران مربی که از فناوری استفاده می کند و جدول سوم بیشترین کیفیت) )سوالات 96 و 22 و به منظور بررسی بیشتر و عمیق تر بین دو مربی که مربی اول از تاثیر های شاخص های فناوری اطلاعات در بهبود کیفیت خدمات استفاده می کند. ومربی دوم که از روش سنتی از آزمون t استفاده شد و نتایج این آزمون نشان داد که تفاوت معنا داری بین دو مربی وجود دارد .

کلمات کلیدی:
پرسش نامه سرکوال ، کیفیت خدمات ، فناوری اطلاعات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_210.html