CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی فرایند اجرای جهت گیری و هوش بازار در شرایط توسعه کسب و کارهای جدید از دیدگاه رفتاری: استفاده از مدل فعالیت منبع فعال ARA

عنوان مقاله: بررسی فرایند اجرای جهت گیری و هوش بازار در شرایط توسعه کسب و کارهای جدید از دیدگاه رفتاری: استفاده از مدل فعالیت منبع فعال ARA
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_259
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین وظیفه دوست - عضو هیات علمی، مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
کمال قلندری - عضو هیأت علمی، مدیریت بازرگانی بازاریابی، دانشگاه پیام نور، ایران -

خلاصه مقاله:
بسیاری ازتحقیقات خاطرنشان کرده اند که جهت گیری بازاردرقالب فرهنگ یا مجموعه ای ازرفتارها درک میشود پژوهشهای پیشین درمورد فراینداجرای جهت گیری بازار ازدیدگاه فرهنگی بررسی میشوند درحالیکه تحقیقات معدودی ازدیدگاه رفتاری وجود دارند جهت گیری بازار که ازدیدگاه رفتاری تعریف شده باشد شامل سه مرحله است تولید /انتشارهوش بازار /پاسخگویی به آن بااین حال بحث کافی دراین مورد صورت نگرفته است که شرکت هادرفرایند واقعی کسب و کار درجهت گیری بازار چگونه رفتار کنند هدف ازاین تحقیق تعیین فرایند اجرای جهت گیری بازار درشرایط توسعه کسب و کارجدید ازدیدگاه رفتاری است که ازمدل فعالیت ـ منبع ـ فعال aRA به عنوان چارچوب پژوهش استفاده کرده و یک طرح تحقیق چندنمونه ای را انتخاب می کنیم این تحقیق نتیجه میگیرد که هوش بازار درشبکه ها و نیز درنیازهای مشتری درفرایند جهت گیری بازار تعمیم می یابد هوش بازار درشبکه ها بدان معناست که فعالان شرکت ها میدانند کجا میتوانند شرکای مناسبی برای توسعه کسب و کار جدید خود پیدا کنند / این نوع ازهوش بازا ردفرایند اصلی و مشتق شده جهت گیری بازار مورداستفاده قرار میگیرند فرایندهای اصلی با عقیده کس بو کارجدید براساس منابع مختلف اغاز میشود : نه تنها درهوش بازا ردنیازهای مشتری بلکه درمنابع داخلی و خارجی ازسوی دیگر این فرایند ازایجادهوش بازار درشبکه ها برای توسعه روابط جدید باشرکا و دستیابی به منابع جدید برای کسب و کارجدید مشتق می شود درپایان ویژگیها و محدودیت این تحقیق موردبحث قرار میگیرند

کلمات کلیدی:
جهت گیری بازار ، فرایند اجرا ، توسعه کسب و کارجدید ، هوش بازار ، مدل ara

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_259.html