CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آیندهپژوهی با رویکرد مدیریت بحران

عنوان مقاله: آیندهپژوهی با رویکرد مدیریت بحران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_269
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اندیشه اقبالی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
سعید خیاط مقدم - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
حمید عرفانیان خانزاده - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
سازمانها )در معنای وسیع کلمه( رکن اصلی جوامع کنونی هستند و مدیریت، مهم ترین عامل درحیات، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانها است. مدیران روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت میکنند و درهر لحظه، برای ایجاد آیندهای بهتردر تکاپو هستند گسترهی آیندهپژوهی و آیندهنگاری بسیار وسیع است ، زیرا این بخش با حوزههای فراوانی از دانش و مطالعات بشری سروکار دارد که به طبع مدیریت بحران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود . تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب و کار روشن و مشخص است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان به ویژه در دنیای امروز که عدم قطعیتها ، جزئی جدایی ناپذیر فعالیت ها شدهاند ،آماده باشند. در مواقع بحرانی خودشیفتگی و رضایتمندی از خود، نمیتواند مدیران را در تصمیمگیری اثربخش یاری کند ، بلکه تنها آن ها را آشفته خواهد ساخت. مدیرانی که در شناسایی بحران کوتاهی میکنند و هیچ برنامهریزی برای آن ندارند، در هنگام بحران دچار گرفتار یها ی شدیدی خواهند شد. مدیریت بحران مؤثر ، نیازمند یک رویکرد منظم و نظاممند است که مبتنی برهوشیاری وحساسیت مدیریتی و یک درک خوب از اهمیت برنامهریزی دقیق و آمادگی سازمانی است . این مقاله، چگونگی بهرهگیری از مفاهیم آینده پژوهی در مدیریت بحران را مورد بررسی قرار میدهد

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، آینده پژوهی، آینده نگاری، اثربخشی آینده پژوهی در بحران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_269.html