CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت بحران

عنوان مقاله: تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت بحران
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_270
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اندیشه اقبالی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
سعید خیاط مقدم - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
حمید عرفانیان خانزاده - استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

خلاصه مقاله:
واژه بحران بیش از 5 قرن پیش مطرح شد. بحرانها دیگر ویژگی غیرعادی، کمیاب و اتفاقی برای جامعه جهانی تلقی نمیشود، بلکه درتاروپود جوامع مدرن رخنه کرده است. مدیریت بحران متکی بر تجارب پیشین و دستاوردهای عملی از بحرانهای پیشآمده، غنیسازی شده و بر اساس دانشافزایی از کارایی واثربخشی بالاتر برخوردار میشود. در دو دهه گذشته مدیریت دانش به عنوان یکی از استراتژیهای رشد و پیشرفت سازمانها و حتیجوامع مورد توجه قرار گرفته است، این امر افزون بر ایجاد فرآیندی برای جمعآوری اطلاعات موجود و تبدیل آنها به استانداردهای عملکردی و نیز به اشتراکگذاری آنها میان افراد و سازمانهای مرتبط، به جمعآوری اطلاعات و دانش نهفته در تجارب مدیران و تبدیل دانش ضمنی آنها به استانداردهای عملکردی میپردازد. مدیریت بحران از جمله موضوعهایی است که با هربار رخ دادن، تجارب ارزشمندو گرانبهایی را برای دستاندرکاران به همراه دارد، ثبت و ضبط تجارب کارشناسان عملیاتی و نیز ناظران علمی، برای ارتقای عملکرد مدیران بحران در مواقع آتی ضروری است. مدیریت دانش در هر سه مرحله فرایند مدیریت بحران)قبل، حین و بعد از بحران( دارای کاربرد است. در این مقاله سعی بر آنست تا به کاربرد مدیریت دانش و اثربخشی آن در مدیریت بحران به صورت اجمالی پرداخته شود.

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، مدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش در مدیریت بحران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_270.html