CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله زمینه یابی تعیین برندشهری برای کلان شهر کرمانشاه

عنوان مقاله: زمینه یابی تعیین برندشهری برای کلان شهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_271
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا نظری - گروه مدیریت، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
فتح الله حقانی - گروه اقتصاد، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

خلاصه مقاله:
مدیریت برند برای یک شهر، )کشور و یا مکان توریستی( نیازمند پرداختن به فعالیتها و اموری بسی بیشتر از صرف طراحیهای ظاهری زیبا سازی سطحی است؛ درواقع میبایستی در نهاد و بنیاد آن هر شهر که داعی نامی شدن داردجوهره تمایز و در دیدگاه مدیران ومردمان آن، انگیز ه توسعه وجود داشته باشد. ایجاد ارتباط صحیح نیز امری ضروری و بلکه حیاتی است؛ که این خود میسر نمی گردد مگر با اراده ای استوار در پی ریز ی یک مدیریت یکپارچه که بر علیه ارکان دخیل در نام آوری آن شهر نظارت داشته باشد بدین صورت پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر زمینه یابی تعیین برند شهری کلان شهر کرمانشاه انجام شده است که پس از مطالعه ی پیشینه ی موضوع و بررسی الگوهای موجود در این زمینه، به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. جهت بررسی فرضیات از بین شهروندان و غیر شهروندانیکه کرمانشاه را دیده اند و یا ندیده اند ولی تصویری از شهر کرمانشاه بر اساس محتوای رسانه یی، در ذهن خود دارند با استفاده ازروش نیونه گیری تصادفی ساده، نیونه ای به حجم 483 ندر انتخاب گردید. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از روش پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ی مذکور با استداده از مدل تحلیلی تحقیق و تعاریف عیلیاتی متغیرها طراحی و شامل 77 سوال است. قابلیت اعتماد پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و امتیاز کلی 724 /. که امتیازی قابل قبول است برای سوالات آن محاسبه گردید.این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی و ازنظر شیوه تحلیل داده ها ازنوع همبستگی می باشد.

کلمات کلیدی:
ارزیابی تصویر شهر، برند، زمینه یابی، محیط زیست، حیل و نقل ، ارتباطات ، ترافیک، معیاری و شهرسازی، خدمات شهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_271.html