CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتارشهروندی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتارشهروندی
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_306
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدیه قاسمی نژاد - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
محمد ضیاءالدینی - دکترای مدیریت، عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

خلاصه مقاله:
مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده ای در سراسر دنیا مبدل شده است. در حالیکه در دهه های گذشته فقط بر زندگی غیرکاری تاکید می شد.طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوینظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی دردستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان می باشد. این پژوهش با استفاده از مطالعات مقطعی و روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری 111 نفری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجانانجام گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه رفتار شهروندی استفاده شده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده از انواع آماره هایتوصیفی و استنباطی استفاده شد و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی رابطه مستقیم وجود دارد.

کلمات کلیدی:
کیفیت زندگی کاری، رفتار شهروندی، سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_306.html