CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیبشناسی مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ مورد کاوی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

عنوان مقاله: آسیبشناسی مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی؛ مورد کاوی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_310
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

ستاره نظامی - کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
سازمان ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده اند. آنها به هنگام استخدام نیز، غالباً برای تجربه بیشتر از هوش ارزش قائل می شوند، زیرا از ارزش دانشی که به مرور زمان کسب شده و خود را به اثبات رسانده باشد به خوبی آگاهند. مدیران بیشتر بهدنبال افرادی باتجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی، دانش خود را مرتباً در معرض تصمیم گیریقرار دهند. امروزه دارایی های ذهنی ودانش افرادهم پایه سایرداراییهای فیزیکی ومالی سازمان هستند و سازمانهایی که به اهمیت دانش پیبرده اند سعی درمدیریت بهینه آن دارند تادرفرایندهای خودبه نحوی اثربخش ازاین سرمایه کلیدی استفاده کنند چرا که فرایند مدیریتدانش آنها اینگونه شکل می یابد و نیازمند ملزومات و پیش فرض هایی می باشد که نبود آنها به عنوان مانعی بر سر راه مدیریت دانش عمل خواهد کرد. هدف از این تحقیق آسیب شناسی موانع فرایند یپیاده سازی مدیریت دانش درجهاد کشاورزی خراسان رضوی بوده است که بدین منظور 06 نفر از مدیران، معاونان وکارکنان کارشناس جهاد کشاورزی خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی سادهانتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از این پرسشنامه ها به کمک آزمون تی تک نمونهای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرآیندمدیریت دانش درجهاد کشاورزی خراسان رضوی درحوزه های چهارگانه خلق، حفظ، انتقال وکاربرد باموانع وآسیبهایی) p<0/05 ( مواجه می باشد.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش،خلق دانش،حفظ دانش،انتقال دانش،کاربرد دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_310.html