CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی و سلامت سازمانی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی و سلامت سازمانی
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_326
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین میرزایی - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
هدایت تیرگر - دکترای مدیریت، عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

خلاصه مقاله:
سازمانهای سالم ، به عنوان موجودات زنده و پویا در محیط سالم و بر اساس نیاز واقعی محیط می توانندمتولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافی رشد کنند و توسعه یابند و از طریق ارائه کالاها و خدماتسالم و ارزنده ، باعث تامین نیازهای محیطی و تسهیل گر فرایند رشد و شکوفایی جامعه گردند .انجام درست کارهای درست از عهده سازمانهای بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند . سازمانهای دارندهنظام اداری سالم قادر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست، بجا و مناسب می باشند جهت اثر بخش بودن سازمان و جلوگیری از تخلفات اداری ، رعایت قوانین و انتخاب افراد اصلح ، به روز نمودن قوانین ،آموزش کارکنان ، تغییر در ساختار و متناسب نمودن آن با هدف سازمان و... باید مد نظر قرار گیردهدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سیستمهای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و سلامت سازمانی در دستگاههای اجرایی شهرستان رفسنجان می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری 85 نفری مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان رفسنجان انجام گردیده است. برای جمع آوریاطلاعات از دو پرسشنامه سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی با روایی 67 صدم و پایایی 58 صدم، پرسشنامه سلامت سازمانی با روایی 29 صدم و پایایی 58 صدم استفاده شده است. در این تحقیق جهت توصیف داده های جمع آوری شده، انواع آماره های توصیفی و همینطور انواع آماره های استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی و سلامت سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

کلمات کلیدی:
سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی، سلامت، سازمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_326.html