CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی راهکارهای افزایش تاثیر مدیریت بحران در واحدهای سازمانی مجتمع مس سرچشمه

عنوان مقاله: بررسی راهکارهای افزایش تاثیر مدیریت بحران در واحدهای سازمانی مجتمع مس سرچشمه
شناسه (COI) مقاله: MOCONF05_361
منتشر شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

ماندانا بختیاری - کارشناس ارشد مطالعات آموزشی، امور آموزش،، شرکت ملی صنایع مس ایران
ویدا آزادیخواه - مهندسی مکانیک سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان

خلاصه مقاله:
تنها چیزی که امروزه در دنیای کسب و کار روشن است این است که مدیران باید برای عدم اطمینان آماده باشند، بحران ها رویدادهای ناگواری هستند که می توانند باعث افول سازمان شوند. راهکارهای شرایط بحرانی به صورتروشن و مشخص وجود ندارد. با وجود این، امکان کاستن و یا حتی حذف آسیب ها و پیامدهای نامطلوب ناشی از آنها از طریق پیش بینی، پیشگیری وبررسی راهکارهای « سازماندهی مدیریت بحران وجود دارد. پژوهش حاضر به ارتقای اثربخشی مدیریت بحران در واحدهای سازمانی مجتمع ملی صنایع مس می پردازد. فرضیه در خصوص رابطه فعالیت های داخلی و خارجی » سرچشمهواحدهای سازمانی و ارتقای فعالیت های داخلی و خارجی واحدهای سازمانی، تقویت ادراک بحران ناشی از تأثیر فعالیت های خارجی واحدهای سازمانی وارتقای کیفیت ابعاد ساختاری و انسانی واحدهای سازمانی با اثربخشیمدیریت بحران در واحدهای سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع همبستگی است. در این راستا محقق تلاش کرده است تابا استفاده از پرسشنامه اطلاعات را جمع آوری کند. پرسشنامه تحقیق، از دو بخش سؤالات عمومی و سؤالات اختصاصی تشکیل گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان ) 0555 نفر( مجتمع ملی صنایع مس سرچشمه بوده و نمونه آماریتحقیق مشتمل بر 253 نفر از کارکنان می باشد شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامهاز آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین فعالیت های داخلی و خارجی واحدهای سازمانی، ارتقای فعالیت های داخلی و خارجی واحدهای سازمانی تقویت ادراک بحران ناشی از تأثیرفعالیت های خارجی و ارتقای کیفیت ابعاد ساختاری و انسانی واحدهای سازمانی با اثربخشی مدیریت بحران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
بحران، مدیریت بحران، اثربخشی، فعالیت های داخلی، فعالیت های خارجی، مجتمع مس سرچشمه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MOCONF05-MOCONF05_361.html