CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و بهبود عملکرد شعب بانک صادرات در استان کرمانشاه

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی و بهبود عملکرد شعب بانک صادرات در استان کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_236
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا سیاه کمری - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی- بین الملل- واحد کرمانشاه- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه-ایران
فرشید نمامیان - استاریار، گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی- واحد کرمانشاه- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه-ایران

خلاصه مقاله:
هدف دانش بازاریابی سودبخشی و اثربخشی عملیات سازمانی است براین اساس هدف ازارایه این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش بازاریابی وبهبود عملکرد شعب بانک صادرات دراستان کرمانشاه است این مدل شامل متغیرهای مستقل: کیفیت متمایز پاسخ گویی به شکایات مشتری کسب شهرت و اعتبار تبلیغات و برنامهر یزی بازاریابی شناسایی فرصت های مزیت زا وحفظ رابطه با مشتری برمتغیر وابسته بهبود عملکرد است دراین مدل بعدازسنجش عوامل موثردانش بازاریابی بربهبود عملکرد سهم بازار رضایت مشتری جذب مشتری و سودآوری نسبت به این عملکرد مورد بررسی قرارگرفته است روش بکاررفته دراین تحقیق روش توصیفی پیمایشی می باشد روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است برای ت عیین حجم نمونه ازجدول مورگان استفاده شده است برای جمع اوری اطلاعات پرسشنامه ی بسته با ارزش گذاری 100-0 و به تعداد 248نفر ازکارکنان و مدیران درهرشعبه ازبانک صادرات توزیع گردیده شده است برای ازمون فرضیه ها ازروش تحلیل مسیر بهره گرفته و ازنرم افزار اموس برای تجزیه و تحلیل اماری داده ها استفاده شده است نتایج حاصل ازتحقیق تاثیر مثبت و معنادار متغیرها را بربهبود عملکرد نشان میدهد که ازاین بین حفظ رابطه با مشتری بیشترین تاثیر و کیفیت متمایز کمترین تاثیر را بربهبود عملکرد ازدیدگاهکارکنان داشته است پیشنهاد میگردد که ازطریق سیستم ارتباط با مشتری رابطه با مشتری حفظ کرده و دنبال ارایه خدمات نوین مشتریان بیشتری را به سمت بانک جذب نمود

کلمات کلیدی:
دانش ، بازاریابی ، بهبود عملکرد بانک ، بانک صادرات دراستان کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_236.html