CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای سود و هزینه در توسعه برند مطالعه موردی: بانک صادرات شهر زاهدان

عنوان مقاله: ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای سود و هزینه در توسعه برند مطالعه موردی: بانک صادرات شهر زاهدان
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_241
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

آرشام هنرکارآشنا - گروه مهندسی صنایع، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، ایران
وحید برادران - استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
ابوالفضل کیخا - گروه مهندسی صنایع، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان، ایران

خلاصه مقاله:
طی سالهای اخیر بسیاری از سازمانها به این باور رسیدهاند که برندهای محصولات و خدمات یکی از باارزشترین دارایی آنها است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویتبندی فاکتورهای سود و هزینه درتوسعه برند بانک صادرات زاهدان صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده و از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی محسوب میشود. جامعه آماری پژوهش گروهیمتشکل از خبرگان و صاحبنظران بانک صادرات است و نمونهای به حجم 01 نفر به دلیل آشنایی کامل آنها با موضوع انتخاب شده است. برای گردآوری دادههای پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. شاخص سازگاری پرسشنامههای مقایسه زوجی کوچکتر از 0/1 و در محدوده قابل قبول بوده است. در این پژوهش برای تعیین اولویت معیارهای اصلی از رویکرد ترکیبی مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره ANP فازی استفاده شده است. نخست با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی، هر یک از معیارهای اصلی براساس هدف تعیین اولویت و سپس برای شناسایی روابط میان معیارها از تکنیکDEMATEL بهره گرفته شده است. با استفاده از محاسبات سوپرماتریس حد و تکنیکANP به تعیین اولویت نهایی معیارها پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد میان این دو فاکتور، فاکتور سود در رتبه اول و فاکتور هزینه در رتبه دوم قرار میگیرد

کلمات کلیدی:
استراتژی، برند، توسعه برند، تکنیک ANP ، تکنیکDEMATEL

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_241.html