CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدیریت استراتژیک پروژه با تاکید بر اخلاق و ارزشهای سازمانی

عنوان مقاله: مدیریت استراتژیک پروژه با تاکید بر اخلاق و ارزشهای سازمانی
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_258
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحسین طیبی ابوالحسنی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد
زهرا عزیزیان کلخوران - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
تغییرات، پیچیدگی و آشفتگی فرآیندها در تمامی نواحی فعالیتهای کسبوکار و همچنین روند رو به رشد جهانی شدن این فعالیتها از جمله ابعاد ویژهی محیط کسبوکار امروزی هستند. همهی این موارد نشانگر مشکلات عدیدهیمدیران، به خصوص در هنگام تنظیم و پیادهسازی استراتژیهای سازمان هستند. از طرفی امروزه در تحلیلهایی که در حوزه علم و فناوری انجام میشوند، معمولاً دلالتهایی بر مبانی اخلاقی وجود دارد که در فرآیند تصمیمگیری مؤثر هستند و این امر لزوم توجه به هنجارها و قواعد اخلاقی در مطالعات علم و فناوری را پررنگتر ساخته است. در این میان، پروژهها نیز با توجه به حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، ذینفعان متنوع و همچنین فشارهای کاری فراوان در طول پروژه از این اصل مستثنا نیستند. در این مقاله، سعی شده است تا ضمن معرفی مدیریت استراتژیک پروژه واستراتژیهای مرتبط با آن، و همچنین اهمیت اخلاق و مدیریت اخلاق، به ارتباط این مفاهیم با هم پرداخته و ضمن تحلیل این مفاهیم و مهارتهای اخلاقی مورد نیاز مدیران پروژه، با توجه به دستورالعملهای نانوشته این مبحث که ازطریق مطالعات کتابخانهای و میدانی همچون تعامل، مشاهده و مصاحبه با مدیران پروژههای ملی، اخبار رسانهها و استانداردهای بینالمللی حوزه مدیریت پروژه اخذ شده، نگرش جدیدی به مدیران ارائه داده که بهنوعی با ارائه چکلیست بینالمللی، توانمندی آنان را در پیادهسازی اخلاقی پروژهها ارتقا دهیم. همچنین در پایان ضمن نتیجهگیری، پیشنهادهایی در جهت تعامل بهتر مباحث مطرح شده و راهکارهای عملی به مدیران پروژه بیان میگردد.

کلمات کلیدی:
مدیریت استراتژیک، پروژه، مدیریت اخلاق، ملاحظات اخلاقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_258.html