CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_314
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

شهاب پورحسین ذکریائی - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مجید ششمانی - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی خرم - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیز استفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقادات فراوانی میباشند. در طرف مقابل ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سود اقتصادی، معیاری بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکتها است. در این پژوهش ارتباط میان بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده تا مشخص گردد که به چه میزانی معیارهای سنتی مورد اشاره منطبق با معیار ارزش افزوده اقتصادی میباشند و تا چه حد به بهبود ارزش افزودهاقتصادی ایجاد شده در بنگاه کمک میکنند. در این پژوهش از دادههای 66 شرکت بین سالهای 7831 تا 7831 از بین شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج اینپژوهش نشان داد که در سطح معناداری 5 درصد ضریب نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره مورد بررسی بوده است. همچنین به این نتیجه رسیدیم که، در سطح معناداری 5 درصد ضریب نرخ بازده داراییها دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره مورد بررسی بوده است

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_314.html