CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر شور کار بر کیفیت ارتباط با مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و تفاهم در تعاملات مشتری کارمند مطالعه موردی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز

عنوان مقاله: بررسی تاثیر شور کار بر کیفیت ارتباط با مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و تفاهم در تعاملات مشتری کارمند مطالعه موردی: بیمارستان بزرگ نفت اهواز
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_335
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

هاجر القاسی زاده - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
عبدالهادی درزیان عزیزی - دانشیار دانشگاه چمران اهواز

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر شورکار بر کیفیت ارتباط با مشتری از طریق متغیرهای میانجی کیفیت خدمات و تفاهم در تعاملات مشتری کارمند می باشد که در بیمارستان بزرگ نفت اهواز صورت گرفته است. این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس شیوه ی گردآوری اطلاعات توصیفی علی میباشد. جامعه ی تحقیق شامل کلیه ی کارکنان بیمارستان بزرگ نفت اهواز میباشند که از طریق نمونه گیری طیقه ای 062 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه است که از پرسشنامه های استاندارد موجود استخراج و برای اثبات روایی آن، علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تجزیه تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS20 و Smart pls2 و از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شور کار تاثیر مثبت و معنا داری بر کیفیت ارتباط با مشتری دارد

کلمات کلیدی:
شور کار، کیفیت خدمات، کیفیت ارتباط با مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_335.html