CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر روش های تأمین سرمایه بر رشد قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی تأثیر روش های تأمین سرمایه بر رشد قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_349
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی رضایی - کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه حسابداری، زاهدان، ایران

خلاصه مقاله:
با توجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکت ها تصمیمات مالی است، شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که با پذیرش شرکای جدید یا واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراضاقدام به تامین مالی نمایند و شرکت ها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ساختار مالی دست یابند. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در هر شرکتکسب بازدهی متناسب با سرمایهگذاریشان است. اگر شرکت در ایجاد ارزش، موفق باشد نه تنها سرمایهگذاران و افراد داخلی شرکتها، بلکه در سطح وسیعتر، جامعه از ایجاد ارزش بهرهمند خواهد شد. هدف این پژوهش این است که آیا بین روش های تأمین سرمایه )متغیر مستقل( و رشد قیمت سهام )متغیر وابسته( رابطه معناداری وجود دارد یا خیر.از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سالهای 9831 تا9818 نمونه آماری به تعداد 38 شرکت انتخاب گردیدند. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در این پژوهش، رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی )پنل دیتا( است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین افزایش سرمایه به روش انتشار سهام و افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی کوتاه مدت و افزایش سرمایه به روش استقراض بانکی بلند مدت با رشد قیمت سهام ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد اما بین افزایش سرمایه به روش سود سهمی با رشد قیمت سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
تأمین سرمایه، رشد قیمت سهام، ساختار مالی، سهامداران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_349.html