CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: MRMEA02_358
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابوطالب خراسانی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نرخ تورم و معیارهای نوین ارزیابی عملکرد برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله در بازه زمانی1388-1392 انجام شد که با اجرای روش حذف سیستماتیک از میان کلیه شرکت های بورس اوراق بهادارتهران تعداد 202 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه تحلیل دادهها از روشهای توصیف و تحلیل آماری استفاده شده است و با توجه به اینکه روش آزمون فرضیهها مستلزم تحلیل همبستگی است و متغیرهای مورد بررسی کمی هستند برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون استفاده شده است.متغیرهای به کار گرفته شده در این پژوهش به عنوان معیارهای نوین ارزیابی عملکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده،ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین می باشند،همچنین در این تحقیق از متغیر اندازه شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه معنادار و معکوس بین نرخ تورم و ارزش افزوده اقتصادی و ارزشافزوده اقتصادی تعدیل شده به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد داخلی شرکت هاست،این در حالی است که این رابطه برای معیارهای ارزیابی عملکرد خارجی)ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین( معنادار و مستقیم می باشد. که میزان و شدت این رابطه بین نرخ تورم و ارزش افزوده بازار از سایر معیارها قوی تر و برای نسبت کیو توبین نسبت به سایر معیارها ضعیف تر می باشد

کلمات کلیدی:
ارزش افزوده اقتصادی،ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده،ارزش افزوده بازار،نسبت کیوتوبین،نرخ تورم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_358.html