CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی مولفه های اثر گذار بر انتخاب سبد پروژه با استفاده از رویکرد یکپارچه AHP و روش TOPSIS فازی

عنوان مقاله: بررسی مولفه های اثر گذار بر انتخاب سبد پروژه با استفاده از رویکرد یکپارچه AHP و روش TOPSIS فازی
شناسه (COI) مقاله: MTMAYBOD02_061
منتشر شده در دومین همایش ملی مصالح ساختمان و فناوری های نوین در صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

الناز گونیلو - کارشناس ارشد مدیریت ساخت و پروژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، یزد، ایران
حسنعلی مسلمان یزدی - استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران

خلاصه مقاله:
بررسی استانداردهای مختلف در رابطه با مدیریت سبد پروژه های سازمان نشان می دهد که مرحله ارزیابی، انتخابو الویت بندی پروژه ها جهت تشکیل سبد پروژه اساسی و با اهمیت می باشد و از مهم ترین فعالیت های مدیریتسبد پروژه می باشد. وجود عوامل مختلف و تاثیر گذار از یک سو و تعدد گزینه ها از سویی دیگر باعث شده استکه روند انتخاب پروژه در سال های اخیر بسیار سیستماتیک تر و منظم تر پیگیری شود. در این پژوهش به انتخابو اولویت بندی پروژه ها در سبد پروژه با استفاده از TOPSIS فازی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا، فهرست جامعی از معیارهای تاثیرگذار در فرایند ارزیابی سبد پروژه با استفاده از ادبیات موضوع استخراج شد. سپسمهمترین این معیارها با استفاده از نظرات خبرگان و تجزیه و تحلیل آماری انتخاب و نهایی شد. سپس وزن هرکدام از معیارها محاسبه شده و تمامی گزینه ها با یکدیگر براساس سهم شان در رسیدن به هدف مورد نظر مقایسهگردید و در نهایت تابع هدف هر کدام از گزینه ها محاسبه شد. این امر نیز از طریق طراحی پرسشنامه و گردآورینظرات خبرگان انجام شده است. بدلیل وجود عدم قطعیت های موجود در داده ها از مفاهیم فازی برای مدلسازیعدم قطعیت دادهها بهره گرفته شد. در انتها از روش TOPSIS فازی برای انتخاب سبد پروژه در یک مورد واقعیاستفاده شده است.

کلمات کلیدی:
سبد پروژه، مدیریت سبد پروژه، انتخاب پروژه TOPSIS فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTMAYBOD02-MTMAYBOD02_061.html