CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تعارض سازمانی با وجود متغیر میانجی تعهد سازمانی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر هوش هیجانی بر تعارض سازمانی با وجود متغیر میانجی تعهد سازمانی
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_024
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید میرزایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد ،گروه مدیریت،بجنورد ،ایران

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی با وجود متغیر تعدیل کننده تعهد سازمانی است.بدین منظور ازپرسشنامه های هوش هیجانی،پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر، تعارض سازمانی رابینز و هوش هیجانی سایبر وشرینگ پس ازاطمینان از روایی و پایای ابزار اندازه گیری استفاده گردید.نمونه مورد نظر از میان پرستاران شاغل در بیمارستان های خصوصیمشهد انتخاب گردیده که براساس روش نمونه گیری تصادفی 440 نفر انتخاب گردیده و به سوالات پاسخ دادند پس از تحلیلاطلاعات توسط نرم افزار spss از نرم افزار لیزرل برای بررسی معدلات ساختاری مدل مفهومی تحقیق استفاده گردید.نتایج نشاندهنده رابطه معنادار و مستقیم بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی بوده هم چنین نتایج نشان داد اثر مستقیم هوش هیجانی برتعارض سازمانی بیشتر از اثر مستقیم آن با وجود متغیر تعهد سازمانی است.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی، تعارش سازمانی، تعهد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTNT01-MTNT01_024.html