CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد

عنوان مقاله: شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد
شناسه (COI) مقاله: MTNT01_044
منتشر شده در همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا ذبیحی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
حسام ذبیحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر وفاداری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد می باشد . بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته و با استفاده از پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم وفاداری کارکنان شناسایی شد و بر مبنای این متغییرها، پرسشنامه ای مبتنی بر 31 مؤلفه طراحی گردید و روایی آن از طریق اساتید راهنما و خبرگان این امر مورد تأیید قرار گرفت . جامعه آماری پژوهش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهر مشهد ، می باشد . که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 214 نفر از کارکنان تعیین شد که نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شدند . برای تحلیل یافته ها، برای سوال اول پژوهش از آزمون t استیودنت استفاده شد که نتایج حاصل از سوال اول، حاکی از تأیید این سوال و شناسایی عوامل موثر بر وفاداری کارکنان می باشد و همچنین برای سوال دوم پژوهش از آزمون فریدن استفاده شده است که ترتیب این عوامل عبارتند از: «تعهد مدیران به سازمان، امنیت شغلی کارکنان، مشارکت کارکنان کمیته امداد در تصمیم گیری و آزادی اختیار، مشارکت اجتماعی کارکنان و ایجاد روابط ارگانیکی در سازمان، استفاده از روش گسترش شغلی و چرخش شغلی که از فرسودگی شغلی جلوگیری می کند و همچنین توجه به میزان حقوق و دستمزد کارکنان با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه» می باشد (نرم افزار مورد استفاده spss نسخه 18).

کلمات کلیدی:
وفاداری کارکنان، منابع انشانی، تعهد سازمانی، سازمان جهاد کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTNT01-MTNT01_044.html