CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش آموزشهای تخصصی در افزایش بهره وری نیروی انسانی شهرداری مشهد

عنوان مقاله: نقش آموزشهای تخصصی در افزایش بهره وری نیروی انسانی شهرداری مشهد
شناسه (COI) مقاله: MTRC01_057
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن دانایی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
مرجانه عابدی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

خلاصه مقاله:
امروزه مسئله آموزش ضمن خدمت از مهمترین مسائل حیاتی در تربیت نیروی انسانی کارآمد و کارا در سازمانهاست .آموزش ضمن خدمت مفید و موثر یکی از شاخصهای اساسی پیشرفت هر سازمان و وزارتخانه است . پژوهش مورد بحث تحقیقی است که هدف کلی آن بررسی تاثیر آموزش های تخصصی بر بهره وری کارکنان از چهار بعد: انگیزش، بهبود سبک انجام کار، تعهد سازمانی و استفاده بهینه از منابع سازمان می باشد. و در آن به بررسی بهره وری آن دسته از کارکنانی که دوره آموزش ضمن خدمت را دیده‌اند در مقایسه با کارکنانی که این دوره ها را نگذرانده‌اند پرداخته است . جامعه آماری این پژوهش کارکنان شهرداری مرکز شهر مشهد میباشد. نمونه تحقیق را 60 نفر از کارشناسان شهرداری مرکز تشکیل داده که 30 نفر از کارکنان آموزش دیده و 30 نفر کارکنان آموزش ندیده با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و مورد آزمون قرار گرفته است . ابزار گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش پرسشنامه حاوی سوالات بسته و باز میباشد. و مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک سایر ابزار این پژوهش را تشکیل میدهد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون T و روش همبستگی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است و فرضیه صفر در مورد چهار فرضیه آن به آزمون گذاشته شده است . نتایج ناشی از محاسبات آماری نشان داده که بین عملکرد و بهره وری کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معناداری وجود دارد. همبستگی بین متغیرهای پژوهش با بهره وری در گروه آموزش دیده بالا بوده است . در نهایت نتیجه میگیریم که آموزشها با استفاده از روشهای مناسب و اثربخش و با توجه به تشخیص نیازها و هدف‌گذاری و انتخاب افراد مناسب تاثیر مثبت دارند. پس باید آموزشها را نظام‌مند نمود تا هم بر کارائی کارکنان افزوده شود و هم اثربخشی آموزش افزایش یابد

کلمات کلیدی:
آموزش تخصصی / کارکنان / شهرداری مرکز مشهد / بهره وری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MTRC01-MTRC01_057.html