CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تولید شتابنگاشتهای مصنوعی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

عنوان مقاله: تولید شتابنگاشتهای مصنوعی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)
شناسه (COI) مقاله: MYBODIAU02_009
منتشر شده در دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

موسی مظلوم - استادیار دانشکده عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سیدحسن جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
وحید شاه ویسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خلاصه مقاله:
تحلیل های دینامیکی تاریخچه زمانی تحلیل های بسیار پیچیده و وقت گیر می باشند واین امر سبب شده تااستفاده از این تحلیل ها بیشتر به پروژههای تحقیقاتی محدود گردد.علت زمانبر بودن این تحلیل ها بهپیچیدگی شتاب نگاشت ها بر می گردد و اگر بتوان شتابنگاشتی معادل با شتابنگاشت زلزله اصلی تولید کردمی توان این نقص تحلیل های دینامیکی غیر خطی را مرتفع نمود. بدیهی است که نمیتوان موج سینوسیمعادل و شتاب نگاشت را مستقیمآ با یکدیگر مقایسه کرد و لازم است تا پس از سادهسازیهای اولیه این مهمصورت پذیرد. برای این منظور باید از پارامتر یا پارامترهایی که نماینده مناسبی برای سنجش این دو شتاب-نگاشتند (موج سینوسی مصنوعی تولید شده و شتاب نگاشت زلزله اصلی) استفاده نمود. در این بین ابزاری کهنماینده اثرات سازه و زلزله باشند، مانند میزان خسارات ایجاد شده در یک سازه ، بسیار مناسب به نظر می-رسند. بدین منظور برای مقایسه امکان سنجی تولید موج مصنوعی معادل که بتواند همان شاخصه های زلزله یاصلی را به همراه داشته باشد، به ارزیابی میزان خسارت و به عبارت بهتر شاخص خسارت تولید شده توسط ایندو شتاب نگاشت بر روی سازه های بتن آرمه، بررسی شده است.ابتدا تعدادی قاب در نظر گرفته شد. قاب های فوق مطابق با مبحث 9 و با استفاده از روش استاتیکی معادل( براساس ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران )در 2 نوع خاک تیپ 1 و 2 با استفاده از نرم افزار ETABS طراحی شدند. چند شتاب نگاشت از زلزله های ثبت شده در مناطق مختلف ایران ، با استفاده از نرم افزار Seismo signalاستخراج گردید . قابها با استفاده از نرم افزار IDARC به روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد تحلیل قرارگرفتند. شاخص خسارت سازهها ، تحت زلزله های مختلف محاسبه گردید. سپس با بکارگیری الگوریتم بهینه-سازی ازدحام ذرات (PSO)، امواج سینوسی معادل با هر شتاب نگاشت تخمین زده شد . میزان شاخصخسارت معادل با امواج سینوسی با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی برآورد گردید. در نهایت مقایسه ای میانشاخص خسارت های ناشی از زلزلهها و امواج سینوسی معادل صورت گرفت . به منظور صحت سنجی تحقیقحاضر، موضوع تولید موج سینوسی معادل با زلزله های مختلف بر روی چند قاب بتنی دیگرتعمیم داده شد.نتایج بدست آمده تطابقی حدود 95 درصد بین شاخص خسارت ناشی از شتاب نگاشتهای اصلی و مصنوعیمعادل را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
شاخص خسارت، قاب بتن آرمه، شتابنگاشت مصنوعی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU02-MYBODIAU02_009.html