CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی آسیب پذیری لرزه ایی ساختمان های موجود در شهر بوشهر

عنوان مقاله: بررسی آسیب پذیری لرزه ایی ساختمان های موجود در شهر بوشهر
شناسه (COI) مقاله: MYBODIAU02_044
منتشر شده در دومین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابراهیم بهبود - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران –مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
احمدعلی مهرجردی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

خلاصه مقاله:
یکی از عواملی که هر ساله سبب خسارات جانی و مالی عمده ای می گردد ، بدون شک پدیده زلزله می باشد و با توجه بهاینکه کشورمان ایران از جمله نقاط زلزله خیز دنیا به شمار میرود ، سعی و برنامه ریزی جهت بررسی راهکارهای ممکن در راهکاستن هر چه بیشتر از این آسیب طبیعی وظیفه ای سترگ و قابل اجرا می باشد.هدف از مقاله حاضر شناخت وضعیت موجود گونه های مختلف ساختمان های متداول شهری در شهر بوشهر و ارزیابی آسیبپذیری آنها در برابر سطوح مختلف زلزله می باشد . این کار باتوجه به نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوتکنیک در مناطق مختلفشهر و ارزیابی تعدادی از ساختمان های موجود در سطح شهر با توجه به تقسیم بندی شهر به هفت ناحیه، که به صورت تصادفیانتخاب می گردند ، صورت می پذیرد . برای این منظور از بین روشهای مختلف ارزیابی کمی و کیفی، روش ارزیابی آسیب پذیریآریا انتخاب شد و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هر ساختمان انتخابی ، آسیب پذیری آن به کمک روش آریا محاسبه گردید ووضعیت آن دریکی از چهار گروه خسارت کم( قابل استفاده)؛ خسارت متوسط ( تعمیر الزامی) ؛ خسارت زیاد (بازسازی الزامی) وخسارت خیلی زیاد( خرابی و ریزش) ساختمان طبقه بندی شده است. در نهایت نواحی آسیب پذیر شهر در برابر زلزله شناساییمی گردد.

کلمات کلیدی:
بررسی آسیب پذیری لرزهای،بوشهر،کاهش خطرات زلزله،روش آریا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBODIAU02-MYBODIAU02_044.html