CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تأثیر نوع کود و شخم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد :مطالعه موردی شهرستان خاتم

عنوان مقاله: بررسی تأثیر نوع کود و شخم بر عملکرد کمی و کیفی کنجد :مطالعه موردی شهرستان خاتم
شناسه (COI) مقاله: MYBOOD02_003
منتشر شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه دهقان هراتی - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد میبد
حسین بری ابرقویی - استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد میبد
غلامرضا زراعی محمودآبادی - استادیار گروه فیزیولوژی دانشگاه آزاد میبد

خلاصه مقاله:
کنجد گیاهی یکساله است که خواص درمانی فراوانی دارد. بنابر این افزایش تولید آن به صورت کمی و کیفی از اهمیت بالاییبرخوردار است. به همین منظور تحقیق حاضر به بررسی مقایسه عملکرد کمی گیاه کنجد در حالتهای مختلف شخم و کودپرداخته است. برای این منظور، با استفاده از طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کاملا تصادفی با 3 تکرار در تابستان1392 ، در شهرستان خاتم انجام شد. شخم به عنوان فاکتور اصلی دارای سه حالت شخم کامل، شخم سطحی و بدون شخم(شاهد) و کود به عنوان فاکتور فرعی دارای چهار حالت بدون کود (شاهد)، کود دامی، کود شیمیایی و کود تلفیقی به کار بردهشده است. کود دامی مورد استفاده در این تحقیق از نوع گاوی است که به مقدار 25 تن در هکتار و کود شمیمیایی از نوعNPK به نسبت 60 کیلو گرم ازت خالص، 48 کیلو گرم فسفر و 48 کیلوگرم پتاسیم در هر هکتار میباشد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که شخم به عنوان فاکتور اصلی تأثیر معنی داری را بر اجزاء عملکرد از خود نشان نداده است، همچنیننتایج آزمون دانکن نشان میدهد که در حالت های مختلف شخمی، صفات تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و وزن هزاردانه اختلاف معنی داری از یکدیگر ندارند. اما نتایج مربوط به فاکتور فرعی کود نشان میدهد که حالت های مختلف کودیاختلاف معنی دار از یکدیگر دارند و بر اساس آزمون دانکن، بیشترین میانگین عملکرد دانه را حالت کود تلفیقی به خوداختصاص داده است که این حالت با کود دامی اختلاف معنی دار از یکدیگر ندارند، ولی از دو حالت شاهد و کود شیمیاییاختلاف معنی دار دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، دولت باید سیاستهای خود را به سمت افزایش سوبسید برای فراهمکردن کود دامی به منظور تولید این محصول سوق دهد.

کلمات کلیدی:
شهرستان خاتم، کنجد، کود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBOOD02-MYBOOD02_003.html