CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی روش های تجربی برآورد عمق رواناب در یکی از زیر حوزه های رودخانه کارون

عنوان مقاله: ارزیابی روش های تجربی برآورد عمق رواناب در یکی از زیر حوزه های رودخانه کارون
شناسه (COI) مقاله: MYBOOD02_020
منتشر شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محسن قاسمی - دانشجوی دکتری علوم مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
سمیه سلطانی - استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

خلاصه مقاله:
بارش های جوی و رواناب حاصل از آنها، از مهمترین منابع تامین آب شیرین در بیشتر مناطق دنیا به شمار میروند. به دلیل نیاز حیاتی انسان به آب، بشر همیشه در پی رابطه ای بین مقدار بارش و میزان رواناب تولیدشده از آن بوده تا بتواند بهترین مدیریت را بر منابع آب داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق ارائه یک روشتجربی مناسب در حوضه هیدرولوژیکی رودخانه ماربر تا محل روستای شهید به مساحت 199 کیلومتر مربعمیباشد. میزان میانگین رواناب سالانه حوضه آبریز شهید بر اساس روشهای تورک، کوتاین و جاستین بهترتیب 362، 392 و 558 میلیمتر بدست آمد. برای آگاهی از صحت نتایج بدست آمده، رواناب مشاهداتیایستگاه هیدرومتری شهید که در پایین دست حوضه آبریز مورد مطالعه واقع شده است مورد استفاده قرارگرفت. مقایسه رواناب محاسباتی از روشهای تجربی تورک، کوتاین و جاستین با میزان رواناب مشاهداتی نشانداد که هر سه روش میزان رواناب حوضه را کمتر از میزان واقعی برآورد کردهاند ولی نتایج روش جاستین بهمقدار مشاهداتی نزدیکتر است. علت این امر شاید در نظر گرفتن حوضهای با خصوصیات مشابه در برآوردرواناب باشد.

کلمات کلیدی:
رواناب، بارش، تورک، کوتاین، جاستین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBOOD02-MYBOOD02_020.html