CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اصلاح پیاز رطوبتی و کاهش مصرف آب با استفاده از سوپر جاذب هربوزورب وماده آلی کوکوپیت در آبیاری قطره ای

عنوان مقاله: اصلاح پیاز رطوبتی و کاهش مصرف آب با استفاده از سوپر جاذب هربوزورب وماده آلی کوکوپیت در آبیاری قطره ای
شناسه (COI) مقاله: MYBOOD02_049
منتشر شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا اسدی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه یزدان پناه - استادیارگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تأثیر پلیمر سوپر جاذب هربوزورب و ماده آلی کوکوپیت بر روی ابعاد پیاز رطوبتی و افزایش فواصلآبیاری ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1392 در گلخانه علی آباد، شهرستانحاجیآباد انجام گردید. تیمارها شامل سوپر جاذب با سطوح صفر، 4 و 8 گرم بر کیلوگرم وکوکوپیت با سطوح صفر، 1 و 3 درصد بودند. این تحقیق در 36 جعبه به ابعاد 50x50x50 انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان، قطر پیاز رطوبتی افزایش یافته به طوریکه در شاهد بدون ماده سوپرجاذب، پیاز رطوبتی در عریضترین قسمت 23 سانتیمتر افزایش قطرداشته و در تیمار 4 و 8 گرم ماده سوپرجاذب، پیاز رطوبتی در عریض ترین قسمت به ترتیب 24 و 24 سانتیمتر افزایش قطر و3و 6 سانتیمتر کاهش طول یا نفوذ عمقی داشت. در شاهد بدون کوکوپیت، پیاز رطوبتی در عریض ترین قسمت 23سانتیمتر افزایش قطر داشت و در تیمار 1 و 3درصد کوکوپیت، پیاز رطوبتی در عریض ترین قسمت به ترتیب 24 و 25سانتیمتر افزایش قطر و 1و 2سانتیمتر کاهش طول یا نفوذ عمقی داشت. افزایش میزان ماده سوپرجاذب به خاک باعثافزایش عرض و کاهش عمق خیس شدگی شد اما کاربرد کوکوپیت هم باعث افزایش عرض و هم افزایش عمق خیس شدگیشد. بنابراین از نظر عمق خیس شدگی ماده کوکوپیت با پلیمر سوپرجاذب متفاوت بود. درصد حجمی رطوبت خاک در مقایسهبا رطوبت اولیه، با افزایش ماده سوپرجاذب و کوکوپیت به خاک پس از 24 ساعت، افزایش نشان داد که این نشان می دهد کهبا افزایش مواد جاذب الرطوبه به خاک منطقه ریشه گیاه در آبیاری قطرهای، می توان از هدر رفتن آب از طریق نفوذ عمقیجلوگیری کرد و با ذخیره آب در منطقه ریشه، کارایی مصرف آب را بالا برد.

کلمات کلیدی:
پیاز رطوبتی، پلیمر سوپر جاذب، هربوزورب، کاهش مصرف آب، آبیاری قطره ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBOOD02-MYBOOD02_049.html