CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی دانش، نگرش و مهارتهای دانش آموزان و دبیران مقطع متوسطه دختر شهرستان اردکان نسبت به محیط زیست

عنوان مقاله: بررسی دانش، نگرش و مهارتهای دانش آموزان و دبیران مقطع متوسطه دختر شهرستان اردکان نسبت به محیط زیست
شناسه (COI) مقاله: MYBOOD02_053
منتشر شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا زراعی محمودآبادی - دانشجوی آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان. فاطمه الزهرا
مهدیه یزدی - دانشجوی آموزش ابتدائی دانشگاه فرهنگیان. فاطمه الزهرا

خلاصه مقاله:
بقای نوع بشر و ارتقاء سطح زندگی ایجاب می کند که انسان از رابطه صحیح با محیط زیست آگاه شده، آنرادرک کند و ارزشها و دیدگاهها را برای حفاظت و بهبود کیفیت آن بپروراند و بطور فردی و گروهی در حلمشکلات زیست محیطی اقدام نموده و یا از بروز آنها جلوگیری کند. بروز معضلات زیست محیطی و روند فزایندهآن، موضوع بحث بسیاری از صاحبنظران علوم اقتصادی و اجتماعی است. آنچه در این زمینه قابل تأمل استنقش و اثری است که نظامهای آموزشی در آموزش رفتارهای زیست محیطی در کاهشاین بحرانها دارند. نظامآموزش عمومی و نقش عنصر معلم در فرآیند آموزش رفتارهای مناسب زیست محیطی میتواند وسیله ای برایتغییر دانش، نگرش و مهارتهایی باشد که نسل آتی، برای رویارویی با این بحرانها بدان نیازمند است. در اینراستا این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی با توزیع پرسشنامه و گردآوری داده ها بر روی 151 نفر ازدانش آموزان و معلمان مقطع متوسطه شهرستان اردکان بمنظور سنجش رفتار زیست محیطی انان در سال1393 اجرا شده است. نتایج پژوهش گویای این است که بیش از 69 درصد از جامعه آماری مورد بررسینگرشی کاملاً موافق یا موافق نسبت به رفتارهای مناسب زیستمحیطی دارند. داده ها همچنین نشان میدهندکه دانش معلمان درباره رفتارهای زیستمحیطی متوسط بوده است. سرانجام اینکه در حدود 72 درصد ازجامعه آماری مورد بررسی اعلام داشتند که بطور معمول مهارتهای مربوط به حفظ محیط زیست را دارند. براساس ارزیابی انجام شده و بررسی پاسخها میتوان گفت که سطح آگاهی جامعه آماری مورد نظر در حد متوسطبوده و بیشتر پاسخها جنبه درک شخصی داشته اند. بدین معنا که آگاهی جامعه آماری در حد آشنایی با الفاظزیست محیطی بوده نه بر اساس اطلاعات کامل ( دلائل، پیامدها و عوامل تاثیرگذار) می باشد.

کلمات کلیدی:
دانش آموزان دوره متوسطه، دانش، نگرش، معلمان، محیط زیست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBOOD02-MYBOOD02_053.html