CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کنترل بیولوژیکی Pyricularia grisea قارچ عامل بیماری بلاست برنج با بکارگیری قارچ آنتاگونیست Ulocladium cf. Consortiale در شرایط آزمایشگاهی

عنوان مقاله: کنترل بیولوژیکی Pyricularia grisea قارچ عامل بیماری بلاست برنج با بکارگیری قارچ آنتاگونیست Ulocladium cf. Consortiale در شرایط آزمایشگاهی
شناسه (COI) مقاله: MYBOOD02_057
منتشر شده در دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

پونه یوسفی پور - دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمدرضا صفری مطلق - دانشیار و عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مهدی پیرنیا - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل

خلاصه مقاله:
بیماری بلاست برنج که توسط Pyricularia grisea ایجاد می شود یکی از مهمترین بیماریهای برنج در ایران جهان است. از مجموع نمونه های آلوده جمع آوری شده از مزارع برنج استان گیلان، تعدادی جدایه قارچی جداسازی گردید و برای این منظور از محیط های کشت PDA و آب - آگار استفاده شد. اساس شناسایی خصوصیات مورفولوژیکی همچون شکل کلنی، رنگ کلنی، رنگ و اندازه کنیدی ها و کنیدی وفورها، منفرد یا گروهی بودن کنیدی وفور و تعداد دیواره های عرضی کنیدی ها بود. در مطالعات بیماری زایی، بیماری زایی تمام جدایه های Pyricularia grisea به اثبات رسیده و در میان جدایه های قارچی دیگر، جدایه Ulocladium cf. consortiale که در برنج ایجاد بیماری ننمود و شدت بیماری ایجاد شده بوسیله آن بسیار کم بود، برای بررسی کنترل بیولوژیک انتخاب گردید. ارزیابی خواص آنتاگونیستی Ulocladium cf. consortiale علیه Pyricularia grisea از طریق روش کشت دوتایی انجام شد. میانگین رشد جدایه های Pyricularia grisea در غیاب آنتاگونیست Ulocladium cf. consortiale؛ 77 میلیمتر بود (در پتریهای شاهد) در حالیکه میانگین رشد این جدایه ها در حضور Ulocladium cf. consortiale؛ 44/66 میلیمتر بود. این نتیجه نشان میدهد که Ulocladium cf consortiale باعث کاهش رشد مسیلیومی جدایه های Pyricularia grisea شده است. درصد مهار رشد Pyricularia grisea توسط Ulocladium cf. consortiale؛ 43/16% بود. نتایج نشان داد که جدایه Ulocladium cf. consortiale جدایه مؤثری در مهار رشد مسیلیومی Pyricularia grisea می باشد، که میتواند به عنوان یک عامل جدید بیوکنترل بیماریهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
بلاست Pyricularia grisea انتاگونیست، کنترل بیولوژیک، Ulocladium cf. Consortiale

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-MYBOOD02-MYBOOD02_057.html