CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین روابط ژنتیکی ژنوتیپ وای پیشرفته عدس در شرایط تنش با استفاده از تجزیه کلاستر

عنوان مقاله: تعیین روابط ژنتیکی ژنوتیپ وای پیشرفته عدس در شرایط تنش با استفاده از تجزیه کلاستر
شناسه (COI) مقاله: NACONF05_006
منتشر شده در پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا یاری - کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
زاهد بازوند - کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
سیداصغر نوشادی حسینی - کارشناس تولیدات گیاهی

خلاصه مقاله:
به منظور تعیین روابط ژنتیکی 20 ژنوتیپ عدس در شرایط تنش آزمایشی در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در منطقه ای از کوهدشت انجام گرفت. و طی آن 20 ژنوتیپ پیشرفته عدس در شرایط تنش کشت شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تنوع ژنوتیپ های مورد مطالعه را از نظر تمام صفات نشان داد با توجه به نتایجتجزیه به مؤلفه های اصلی مؤلفه اول نسبت به دیگر مؤلفه ها دارای بیشترین ارزش بود. درصد واریانس نسبی این مؤلفه ها به ترتیب 27/58، 20/52، 16/56، 8/71، 3/77 درصد بود؛ که در مجموع 77/14 درصد از کل متغیرها را توجیه نمودند. همچنین ژنوتیپ های شماره 19، 12، 3، 18، 2 بر اساس مؤلفه اول روی مؤلفه دوم بهترین وضعیت را داشتند. جهت تعیین روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های مورد مطالعه تجزیه خوشه ای به روش ward انجام و زنوتیپ های مورد بررسی به سه گروه تقسیم شدند. همچنین نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بین کلاسترها برای صفات ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشک ریشه، وزن غلاف با دانه، تعداد غلاف بود. تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف پوک، تعداد غلاف بارور، تعداد شاخه بوته، شاخص برداشت، درجه باردهی، وزن 100 دانه، تلاش و بازآوری، طول دوره رشد رویشی، سرعت رشد رویشی، ارتفاع بوته، درصد پوکی غلاف، وزن خشک ساقه، تعداد غلاف 1 بذری، تعداد غلاف 2 بذری معنی دار شد. بنابراین می توان از این صفات برای دورگ گیری های احتمالی استفاده کرد.

کلمات کلیدی:
عدس، تنوع ژنتیکی، تجزیه واریانس، تجزیه به مؤلفه های اصلی، تجزیه کلاستر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NACONF05-NACONF05_006.html