CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ارتباط مالکیت خانوادگی با دقت در سودهای پیش بینی شده

عنوان مقاله: بررسی ارتباط مالکیت خانوادگی با دقت در سودهای پیش بینی شده
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_020
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محبوبه حاجی هاشمی ورنوسفادرانی - گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
مجتبی مشدئی - گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
علی پورکاظمی - گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

خلاصه مقاله:
سود تقسیمی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه بوده است. از طرف دیگر حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا نهاد با دراختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آنها در هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. هدف این تحقیق،بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی با دقت در سودهای پیش بینی شده در دوره ی زمانی 1387 تا 1393در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق از اطلاعات صورت های منتشر شده توسط شرکت های و برای داده ها از اطلاعات فصلیاستفاده شد. روش انجام پژوهش بررسی رابطه بین دو متغیر از طریق رگرسیون و همبستگی است. نتایج تحقیق نشان داد مالکیتخانوادگی با میزان انحراف از سود پیش بینی شده، در سطح خطای 1درصد ارتباط منفی معناداری با ضریب همبستگی (3.015-)و مقدار f( 9.035)و ضریب تعیین تعدیل شده ( 0.016)وجود دارد

کلمات کلیدی:
مالکیت خانوادگی، سود پیش بینی شده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_020.html