CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی ابزارهای مالی وساختار سرمایه بر ارزش بازار سهام 40 شرکت بورسی از سال1389 تا1392

عنوان مقاله: بررسی ابزارهای مالی وساختار سرمایه بر ارزش بازار سهام 40 شرکت بورسی از سال1389 تا1392
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_021
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد خدامرادی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه خوزستان ایران
حکمت اله شفیعی - دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ایران

خلاصه مقاله:
اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی از طریق هدایت موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع غیر قابل انکار است . سرمایهگذاری در بازار سرمایه مستلزم تصمیم گیری می باشد که این خود نیاز مند دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آیندهقیمت بازار سهام می باشد .ارزش گذاری یکی از موضاعات اساسی در حوزه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری است.آنچه برایسرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری جهت خرید سهام اهمیت دارد ،ارزش بازار شرکت ها و عوامل موثر بر آن است.نحوه تامینمنابع و میزان ترکیب آن جهت تامین مالی دارایی های شرکت و سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم جهت ارزش آفرینی شرکتمی باشد.این تحقیق به بررسی اثر ساختار مالی و ساختار سرمایه(اهرم مالی) بر ارزش بازار سهام شرکت های بورس می پردازد و بهدنبال جستجوی دو فرضیه می باشد که فرضیه اول ساختار سرمایه با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار رابطه معنا دار دارد و فرضیه دوم اهرم مالی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنیدار دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر عدم وجود رابطه معنی دار بین متغییرهای ساختار سرمایه و اهرم مالیبر ارزش بازار سهام شرکت ها می باشد

کلمات کلیدی:
ارزش بازار سهام ،ساختار سرمایه،ساختار مالی نسبت بدهی،اهرم مالی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_021.html