CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر اجرای سیستم اطلاعاتی بر رضایت شغلی و تمایل ترک شغلکارکنان اداره گاز استان گیلان

عنوان مقاله: تاثیر اجرای سیستم اطلاعاتی بر رضایت شغلی و تمایل ترک شغلکارکنان اداره گاز استان گیلان
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_070
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

فریبا هاشمی هرزویلی - دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،دانشکده مدیریت و حسابداری،رشت،ایران
حمید رضا رضایی کلیدبری - عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت، دانشکده مدیریت و حسابداری،رشت،ایران

خلاصه مقاله:
استفاده مؤثر از تکنولوژی وفن آوری اطلاعات برای موفقیت بسیاری از سازمان ها حیاتی می باشد،چنانچه ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارآمد در ادارات گاز جهت سهولت استفاده و سودمندی درکشده، نگرش به استفاده و رضایت شغلی و تمایل ترک خدمت کارکنان ضرورتی انکار ناپذیر بوده ، از این رو درسالهای اخیر به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ، سیستم اطلاعات در اداراتگاز کشور راه اندازی شد. از طرفی دیگر رضایت کارکنان ، یک عامل اساسی و تعیین کننده در موفقیت یا شکستیک پروژه سیستم اطلاعاتی می باشد و درصورت عدم استفاده کاربر از سیستم اطلاعاتی ، هزینه و تلاش صرفشده برای اجرای تکنولوژی های مزبور به هدر می رود. بر این اساس ،پژوهش حاضر به تاثیر اجرای سیستماطلاعاتی بر رضایت شغلی و تمایل ترک شغل کارکنان در اداره گاز استان گیلان ازمیان جامعه آماری 120نفر ازکاربران اداره گاز استان گیلان می پردازدکه همه آنها مورد تحقیق قرار گرفته اند. روش گردآوری اطلاعات میدانیو ابزار گردآوری آن پرسشنامه استاندارد مایر 2012می باشد. روش آماری مورداستفاده معادلات ساختاری وتجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها به وسیلۀ نرم افزار پی ال اس صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشاندهنده ی تاثیر سهولت استفاده از سیستم بر سودمندی وسهولت به استفاده از سیستم بر نگرش به استفاده ازسیستم و رضایت شغلی بر تمایل ترک شغل مورد تایید قرار گرفتند و در نهایت فرضیه ی سودمندی درک شده بهنگرش به استفاده از سیستم و فرضیه نگرش به استفاده از سیستم بر تمایل ترک شغل رد شدند

کلمات کلیدی:
سیستم اطلاعات ، سودمندی درک شده ، سهولت استفاده درک شده ، نگرش به استفاده ازسیستم، رضایت شغلی،تمایل ترک شغل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_070.html