CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_084
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین اسدی حاجیوند - دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، اهواز،ایران
محمد خدامرادی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ، اهواز ، ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود پرداخته شد.محافظه کاری حسابداری یکی از مفاهیم بنیادی در حسابداری است. محافظه کاری را الزام به داشتن درجهبالایی از تائید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نمایند.این پژوهش روابط موجود میان حسابداری محافظه کاری مشروط و نامشروط بر کیفیت سود را مورد بررسیقرار میدهد.آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آماری داده های ترکیبی (pooled data )و برای دوره زمانی 1386لغایت 1391با استفاده از اطلاعات 140شرکت منتخب به روش نمونه گیرى حذفسیستماتیک، از میان شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نتایج تحقیقنشان داد که بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با کیفیت سود رابطه منفی و معنی دار وجود دارد

کلمات کلیدی:
محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی، کیفیت سود

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_084.html