CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه ای پیرامون نقش ماموریت سازمان در اثربخشی و کارایی سازمان

عنوان مقاله: مطالعه ای پیرامون نقش ماموریت سازمان در اثربخشی و کارایی سازمان
شناسه (COI) مقاله: NAMA01_095
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد خدامرادی - عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ،خوزستان
نازنین دوانی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین بیانیه ماموریت سازمان و اثربخش و کارایی سازمان در شرکت گاز استانخوزستان است. این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی است و دارای جامعه آماری ۵۶نفری از مدیران ستادی و روسایادارات در شهرستان ها و مسیولین شرکت گاز استان خوزستان است. برای این منظور از پرسشنامه پس از تایید روایی وپایایی آن، بین نفراتی که از قبل مشخص شده بودند توزیع شد و در نهایت تعداد ۵2پرسشنامه جمعآوری گردید. برایتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSو آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج مشخص گردید که بین بیانه ماموریتسازمان و اثربخشی و کارایی سازمان در موارد استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و توانایی سازمان ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد. ولی بین بیانیه ماموریت سازمان با فرهنگ سازمانی، ویژگی های مسئولان اجرایی و نگرش سیستمیارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد

کلمات کلیدی:
بیانیه ماموریت، اثربخشی، کارایی، فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمان و

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NAMA01-NAMA01_095.html