CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تغییرات ساختار تشریحی ارقام حساس و بردبار به شوری کلزا در شرایط تنش شوری Brassica napus L.

عنوان مقاله: بررسی تغییرات ساختار تشریحی ارقام حساس و بردبار به شوری کلزا در شرایط تنش شوری Brassica napus L.
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_169
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

هما محمودزاده - گروه زیست شناسی-دانشگاه آزاد اسلامی –واحد مشهد

خلاصه مقاله:
شوری یکی از تنش های محیطی مهم می باشد که به شدت تولیدوکیفیت محصول را تحت تاثیر قرار می دهد .حدود 20 زمینهای کشاورزی تحت آبیاری بوسیله شوری تهدید می شوند . اثرات شوری بررشدگیاهان نتیجه سمیت یونی وتنش اسمزی می Brassica بر تغییرات تشریحی و ساختاری اندامهای گیاه کلزا NaCl باشد . دراین پژوهش اثرغلظتهای متفاوتی از بررسی شد. برشهای عرضی ازدمبرگ وریشه (Okapi) وبردباربه شوری (Symbol) درارقام حساس به شوری (napus L.) وساقه گیاهان شاهد وتحت تیمار تهیه گردید.اپیدرم برگهانیزبه طورسطحی برداشت شدوبررسی گردید. بررسی های تشریحی برروی برشهای اندامهای گیاهان کلزا تحت تیمارهای مختلف شوری کاهش قطر ریشه و ساقه و کاهش وسعت استوانه آوندی ساقه در هر دو رقم مورد مطالعه را نشان داد.این کاهش در رقم حساس به شوری بیشتر از رقم بردبار بود. بیشترین کاهش در قطر ساقه مربوط به ا ستوانه مرکزی و سیستم آوندی بود.در حالیکه وسعت منطقه پوست ساقه بطور نسبی افزایش نشان داد. کم شدن قطر متا گزیلم های ساقه با افزایش درجه شوری مشاهده گردید که در رقم بردبار بیشتر از رقم حساس بود.ساختار تشریحی دمبرگ نیز در تیمارهای سنگین شوری در هر دو رقم دستخوش تغییراتی شد بطوریکه تعداد دستجات آوندی در دمبرگ گیاهان تحت تیمار افزایش نسبی نشان داد.تعداد سلولهای اپیدرمی و تعداد روزنه ها در واحد سطح در نمونه های تیمار شده با کلرید سدیم نسبت به گیاهان شاهد کاهش داشت. این تغییرات نشانه ای از اختلال در میزان جذب مواد و انتقال آنها و کاهش ساخت مواد فتوسنتزی می باشد.هم چنین از دلایل این تغییرات می توان به افزایش نیاز به آب گیاه در شرایط شوری و در نتیجه تغییر در ساختار بافتهای هادی اشاره کرد.

کلمات کلیدی:
کلزا، آناتومی ، تنش شوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_169.html