CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در تولید غلات ایران در طی سالهای 87 - 1376

عنوان مقاله: بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در تولید غلات ایران در طی سالهای 87 - 1376
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_173
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاخر کردونی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج
مجید جامی الاحمدی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمد رضا بخشی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
خدیجه جاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرج

خلاصه مقاله:
افزایش قیمت نهادههای کشاورزی از یکسو و گسترش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف گاها بیرویه انرژیهای غیرمستقیم از سوی دیگر، لزوم بازنگری در رهیافتهای مصرف انرژی در بخش کشاورزی به منظور دستیابی به راهبردهای افزایش کارآیی مصرف انرژی را بیش از پیش عیان میسازد. به منظور بررسی روند مصرف انرژی شیمیایی در بخش غلات، 1376 انجام شد که در آن روند مصرف دو نهادهی مهم شیمیایی (کود شیمیایی و سموم) در دو - مطالعه ای در طی دوره زمانی 87 محصول زراعی مهم ( گندم و جو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز مربوط به میزان مصرف کود شیمیایی و سموم کشاورزی در طی سالهای مذکور از وزرات جهاد کشاورزی و سازمان جهانی خواربار کشاورزی (فائو) تهیه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روند مصرف انرژی شیمیایی در مزارع گندم و جو کشور، بیانگر افزایش معنی دار مصرف انرژی شیمیایی در این مزارع در طی دوره زمانی مذکور می باشد. همچنین مقدار مصرف انرژی در کشت دیم گندم و جو نسبت به آبی کمتر بوده است.

کلمات کلیدی:
انرژی، گندم، جو، کود شیمیایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_173.html