CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر سرعت سبز شدن سیب زمینی و برخی ویژگیهای خاک

عنوان مقاله: اثر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر سرعت سبز شدن سیب زمینی و برخی ویژگیهای خاک
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_253
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرامرز الهی پناه - اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محدثه غفاری - دانشجوی کارشناسی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهر
مهدی غفاری - اعضای باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مریم دانش - دانش آموخته کارشناسی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:
این آزمایش به منظور بررسی واکنش سرعت سبز شدن سیب زمینی و درصد کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و دمای خاک به 1387 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب - بقایای گیاهان پوششی زمستانه در سال زراعی 88 طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا هر کدام در دو تراکم کاشت معمول و سه برابر معمول و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. بقایای گیاهی مخلوط شده با 1392 گرم در متر مربع، نسبت به سایر / 1503 و 2 / خاک در تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب به میزان 5 تیمارها بیشتر بود. تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری از نظر درصد کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک با تیمار شاهد نشان دادند. به طوری که تیمارهای چاودار، جو و کلزا با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول، دارای بیشترین میزان درصد کربن آلی خاک بودند و تیمارهای چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول به 18 و 18 درصد وزن مخصوص ظاهری خاک را نسبت به تیمار شاهد (قبل از کشت گیاهان پوششی) کاهش دادند. ،17/ ترتیب 3 تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر به ترتیب 12 و 11 درصد میانگین دمای خاک در طول دوره کاشت تا سبز شدگی کامل بوتهها را نسبت به شاهد افزایش دادند. افزایش دما در تیمارهای مذکور به ترتیب منجر به افزایش 20 و 12 درصدی سرعت سبز شدن بوتههای سیب زمینی در مقایسه با تیمار شاهد شد. سایر تیمارها تفاوت معنیداری در مقایسه با تیمار شاهد نشان ندادند.

کلمات کلیدی:
گیاه پوششی، دما، سرعت سبز شدن، کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری خاک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_253.html